• 10.jpg
 • 20.jpg
 • 30.jpg
 • 40.jpg
 • 50.jpg
 • 60.jpg
 • 70.jpg

PANGEA-TRAVEL.CZ  s.r.o.

sídlo: Zásada 49

          468 25 Zásada

 

mobil:   +420 606 817 036

             +420 603 454 510


email:   pangea.havel@iol.cz
            info@pangea-travel.cz


provozní doba:

Po - Pá    9.00 - 16.00

Švýcarsko

ŽENEVSKÉ JEZERO a okolí


Ženevské jezero a hrad Chillon 

Orientační cena:  od 6.300 Kč
Termíny:  IV - X
Počet dnů/noclehů:  5/2 nebo 6/3
Kód zájezdu:  760

Meersburg / Bodamské jezero / Kostnice / Rýnské vodopády / Bern / Ženevské jezero / hrad Chilon / Lausanne / Gruyéres / Lucern / Vadúz

PROGRAM

1.den: odjezd večer, noční transfer přes SRN
2.den: příjezd do starobylého Meersburgu, odkud se přeplavíme trajektem přes BODAMSKÉ JEZERO, prohlídka KOSTNICE spojená s českou historií (Husův dům, Husův kámen, Koncil, Münster, nábřeží a přístav),  impozantní RÝNSKÉ VODOPÁDY, na závěr hlavní město Švýcarska BERN (katedrála, Medvědí příkop, Orloj, Einsteinova expozice atd.)
3.den: exkurze a ochutnávka v ČOKOLÁDOVNĚ NESTLÉ v Brocu, přejezd k Ženevskému jezeru, vodní hrad CHILLON, letoviska Montreux nebo Vevey, dle časových možností město LAUSANNE (přístavní část Ouchy, prohlídka olympijského muzea), na závěr malebné městečko a hrad GRUYÉRES (včetně prohlídky ukázkové sýrárny)
4.den: vyberte si některou možnou variantu celodenního výletu
a) přes sedlo Forclaz do Savojských Alp, příjezd do CHAMONIX, možnost lanovkou na vrchol Aiguille du Midi (3.814 metrů, odtud se nabízí nádherné výhledy na masív Mont Blancu), variantně vyhlídkový vrchol Brévent nebo vláčkem na ledovec Meer de Glace, návrat přes ŽENEVU s prohlídkou města (katedrála, vodotrysk, Palác národů, Památník reformace, možnost exkurze do sídla OSN atd.)
b) možnost zajištění exkurze do výzkumného střediska CERN
c) přejezd do SIONU a jeho historické centrum, dva hradní vrchy nad městem, přehrada GRANDE DIXENCE (nejvyšší tížná hráz světa) - pěšky nebo lanovkou ke koruně hráze, informační centrum ke stavbě přehrady, přírodní zemní pyramidy v Euseigne, plavba lodičkou jeskynní St. Leonard po podzemním jezeře
d) přes Jaunpass k soutěsce řeky AARE, po cestě do průsmyku Sustenpass zastávka u jezera a ledovce Stein (možnost vycházky k čelu ledovce), krátce město ALTDORF se sochou Viléma Tella, planina RÜTLI - místo vzniku Švýcarska
e) pěší turistika přímo v okolí Jaunu nebo autobusem do Lenku / Gstadtu a zde turistika v okolí s využitím lanovky
5.den:  přes sedlo Jaunpass s výhledy na Bernské Alpy, kolem Interlakenu do GRINDELWALDU (možnost pěší vycházky k ledovci nebo výlet horským vláčkem na KLEINE SCHEIDEGG), prohlédneme si LUCERN (dřevěný most Kapellbrücke, katedrála, městské hradby, Lví památník atd.), kolem jezera Wallensee do Lichtenštejnska (VADÚZ, knížecí palác), noční transfer  
6.den: návrat ráno.

Orientační cena 6.300 Kč/ 7.500 Kč* zahrnuje:

 • kompletní zájezdovou dopravu
 • 2 - 3x nocleh se snídaní
 • služby průvodce
 • cestovní pojištění se stornem
 • zákonné pojištění proti úpadku CK

Cena platí při počtu 40 platících, k tomu 3 osoby pedagogického dozoru zdarma a 1 osoba za 1/2 cenu. Nezahrnuje vstupné, úpravy programu po vzájemné dohodě možné.

* Cena 6.300 Kč platí pro zkrácenou variantu se 2 noclehy.

Ubytování, stravování:

Zajištěno v turistické chatě ve Fribourských Alpách (většinou Jaun, chata Gastlosen nebo Hofli), v ceně zájezdu je snídaně, za příplatek lze zajistit večeře.
V ubytovacím objektu je plně vybavená kuchyňka pro přípravu vlastní stravy (týká se večeře).

Poznámky:

Cena platí při počtu 40 platících, k tomu 3 osoby pedagogického dozoru zdarma a 1 osoba za poloviční cenu. Úpravy programu po vzájemné dohodě možné.